Väck kroppens intelligens


VAD ÄR
BIORESONANS?

Bioresonans är en biofysisk metod för att diagnostisera och behandla patienter. Liksom akupunktur och homeopati är det en form av komplementär medicin och är användbar för att komplettera konventionell medicin.

Bicom bioresonans är ett komplement och användare utbildas i Norden och världen över i samarbete med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Vår rekommendation och intention är alltid samarbete för patientens bästa.

Före behandlingen patienthistoria

I många fall är det värt för terapeuten/läkaren att genom samtal få patientens detaljerade fallhistorik. Terapeuten kan använda bioresonans för att göra detta. Det hjälper terapeuter i deras diagnos genom att bestämma den exakta orsaken till symtomen.

Steg 1

Bioenergetisk test

En energimässig diagnos ställs ( kan inte likställas vid en skolmedicinsk diagnos). Meridianer med kunskap från den kinesiska medicinen testas och där de 5 elementen utgör ett verktyg för att se vilket eller vilka element som är i obalalans . Test av hur energin flödar runt alla organ, hormonkörtlar, ryggraden och Chakran från Ayurveda som utgör en form av indisk läkekonst där jag testar hur energin är.

Steg 2

Fysiskt test

Rörligheten testas i nacken, bröstrygg och bäcken. Detta för att också se vad som är rörligare efter behandlingen.

Steg 3

Orsaker

Utifrån i vilka områden energin är blockerad ger det en tydlig bild i vilket områden klienten fysiskt kan ha besvär. Testkartor används där jag testar överkänsligheter / reaktioner på allergener, bakterier, virus, parasiter, svamp, mögel, toxiner, tungmetaller, vacciner, vitaminer och mineraler, tandtestkarta, ortopedtestarta med mera. (detta test kan inte likställas vid ett skolmedicinskt test)

Steg 4

Behandlingsplan

Beroende på vad som stressar/påverkar din kropp så behandlar man varje klient unikt och individuellt. Cocktailen av påverkan är olika för alla och också väldigt olika vart besvären sätter sig. Kosten kan vara ett verktyg där klienten kan ta bort födoämnen som skapar en stress. Coaching med olika övningar kan sättas in beroende på om stressen är mental och emotionell. Vad som är passande för just dig tar vi reda på vid första besöket.

RESULTAT

En hälsoeffekt bör upplevas inom 5 behandlingar. Hälsoeffekten är om ett eller flera av dina symtom bli bättre. Ett utförligt frågeformulär skickas ut till klienten innan behandling. Detta formulär tas med vid första besöket. Jag tittar på formuläret efter att jag ställt en energimässig diagnos. Vi går igenom svaren efter varje behandling för att se vad som har förändrats.

BEHANDLING

Hur lång är en behandling?
Behandlings sessionerna varierar i längd beroende på terapin. Nybesök är 60 minuter och återbesök 30 min. Ny tjänst är Livslyftet som är 30 min där du blir uppringd och därmed inte behöver ta dig till Kinna eller Ullared. Livslyftet är en tjänst när du känner att det blivit för mycket i livet och du känner dig låst och dränerad.

Vad skall patienten göra under behandlingen?
Patienten är ansluten till BICOM-enheten under behandlingssessionen och kan sitta eller ligga i ett helt avslappnat läge.

Finns det några bieffekter?
Bioresonansmetoden har inga skadliga biverkningar och är helt smärtfri.

Hur många behandlingar behövs?
Antalet sessioner varierar beroende på patienten och hans/hennes symtom. Ibland ger bara några få sessioner en varaktig effekt. I vissa fall måste behandlingar upprepas med längre intervaller.

Vem fungerar bioresonansterapi på?
Både barn vuxna och djur kan behandlas. Barn under 8 år får inte behandlas med alternativa metoder utanför skolmedicinen. Sverige är det enda land i Europa som har en sådan lag.

Hur många terapeuter använder Bicom?
6500 läkare, 770 tandläkare, 5600 naturopater, 700 veterinärer, 280 naturläkar-veterinärer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bioresonans är en biofysisk metod för att diagnostisera och behandla patienter. Liksom akupunktur och homeopati är det en form av komplementär medicin och är användbar för att komplettera konventionell medicin.

Bicom bioresonans är ett komplement och användare utbildas i Norden och världen över i samarbete med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Vår rekommendation och intention är alltid samarbete för patientens bästa.